Dział zapewnienia jakości przeznacza swoją nagrodę, przyznaną zespołowi, na adopcję serca dziecka

Jako wygraną w konkursie zorganizowanym przez dział zarządzania pomysłami w roku 2015, polegającym na porównaniu pracy działów, dział zapewnienia jakości zakładu w Plettenberg otrzymał imprezę dla zespołu. Kiedy ostatecznie nadszedł moment na wybór imprezy, zwycięski dział zdecydował jednak wspólnie zainwestować otrzymaną nagrodę w specjalny sposób.

Jens Schumacher (kierownik działu zapewnienia jakości): „Siedzieliśmy razem i zastanawialiśmy się, co zrobić z pieniędzmi. Wówczas wpadliśmy na pomysł, że możemy przecież przeznaczyć te pieniądze na długotrwały cel społeczny zamiast wydawać je na jeden jedyny dzień. Zaraz potem uzyskaliśmy informacje na temat adopcji serca dziecka i stwierdziliśmy, że za te pieniądze możemy wspierać dziecko z mniej uprzywilejowanego kraju przez wiele lat."

Bardzo szybko wszyscy doszli do porozumienia i w taki sposób dział pod koniec roku otrzymał pismo od organizacji SOS-Wioski Dziecięce wraz z certyfikatem adopcji 12-letniej dziewczynki z Togo. Cieszymy się wraz z działem zapewnienia jakości z podjęcia tej decyzji i wsparcia młodej togijskiej dziewczynki.