• Ochrona danych

 • OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

  (POLITYKA PRYWATNOŚCI)

  Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczy obecności w Internecie firm Schürholz GmbH & Co. KG Stanztechnik, Schürholz GmbH & Co. KG Blechbearbeitung, Schürholz Polska i Schürholz Chiny (zwanych dalej Grupą Firm Schürholz). Ponieważ przywiązujemy wielką wagę do ochrony Państwa danych osobowych chcielibyśmy w tym miejscu poinformować Państwa o tym, jak funkcjonuje ochrona danych w naszym przedsiębiorstwie.

  Grupa Firm Schürholz traktuje ochronę Państwa danych osobowych bardzo poważnie. Chcielibyśmy, żeby Państwo wiedzieli, kiedy i które dane są przez nas gromadzone i w jaki sposób są one przez nas wykorzystywane. Jako przedsiębiorstwo sektora prywatnego podlegamy postanowieniom europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) względnie federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) oraz ustawy o mediach elektronicznych (TMG). Wdrożyliśmy środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych zarówno przez nas samych jak i przez usługodawców zewnętrznych.

  Zwracamy uwagę na to, że przesyłanie danych w Internecie (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) może powodować zagrożenie danych ze względu na istniejące luki w zabezpieczeniach. W związku z tym niemożliwe jest całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich.

  Nasze przedsiębiorstwo gromadzi i wykorzystuje Państwa dane osobowe wyłącznie w ramach postanowień prawa o ochronie danych osobowych Republiki Federalnej Niemiec. Poniżej przedstawiamy Państwu informację o rodzaju, zakresie i celach gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych. Informację tę mogą Państwa również w każdej chwili pobrać na naszej stronie internetowej.

   

  1.    Informacje ogólne

  Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych zgodnie z opisanymi poniżej zasadami. Naszą stronę internetową zasadniczo można odwiedzać bez potrzeby rejestrowania się.

  Podczas przeglądania naszej strony internetowej i każdego otwarcia (pobrania) pliku czynności te są zapamiętywane do celów statystycznych na naszym serwerze sieciowym lub u naszego dostawcy usług internetowych. Dane te gromadzone są w plikach dziennika („server logfiles“) i obejmują np. datę i godzinę dostępu, URL (format adresowania zasobów w Internecie) przekierowującej strony internetowej, pobierane pliki, ilość przesłanych danych, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny oraz Państwa adres IP. Dane te nie są danymi osobowymi. Dane osobowe, do których zaliczają się w szczególności: nazwisko, adres, numer telefonu lub adres mailowy, gromadzone są za zgodą osoby, której one dotyczą. Dane te są przetwarzane do celów statystycznych, wyłącznie anonimowo analizowane i na koniec usuwane. Nie są one przekazywane osobom trzecim. Nie mamy możliwości przypisywania tych danych do określonej osoby lub łączenia ich z innymi danymi. Operator strony internetowej zastrzega sobie jednak prawo do późniejszej weryfikacji danych dziennika serwera w przypadku, kiedy wystąpi konkretne podejrzenie o niezgodne z prawem wykorzystywanie danych.

   

  2.    Nazwisko i adres administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie danych

  Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), a także obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustaw o ochronie danych i innych przepisów o charakterze prawa ochrony danych jest Grupa Firm Schürholz wraz z jej spółkami córkami. Dane kontaktowe tych podmiotów znajdą Państwo w stopce redakcyjnej.

   

  3.    Nazwisko/nazwa i adres pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych

  Wyznaczonym przez podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych jest:

  Podmiot zewnętrzny: VIA Consult GmbH & Co. KG - pan Kunde - Martinstraße 25 - 57462 Olpe

  Tel.: +49 (2761) 8375 – 0     E-Mail: datenschutz@via-consult.de lub datenschutz@schuerholz-group.com

  Każda osoba, której to dotyczy, może w każdej chwili zwrócić się bezpośrednio do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych we wszystkich kwestiach z tym związanych oraz z inicjatywami dotyczącymi ochrony danych.

   

  4.    Dane osobowe

  Dane osobowe są informacjami, które mogą zostać wykorzystane do pozyskania wiedzy na temat Państwa sytuacji osobistej lub majątkowej (np. nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia lub adres mailowy). Informacje, których nie możemy skojarzyć z Państwa osobą (lub byłoby to możliwe tylko przy niewspółmiernym wysiłku), np. przez anonimizację informacji, nie są danymi osobowymi.

  Dane osobowe, takie jak np. Państwa nazwisko, Państwa adres, numer telefonu lub adres mailowy gromadzone są tylko wtedy, jeśli zostaną one przekazane nam przez Państwa. Wszystkie dane osobowe gromadzimy wyłącznie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi o ochronie danych.

   

  5.    Dane osobowe w formularzu kontaktowym

  Na naszej stronie oferujemy Państwu możliwość skontaktowania się z nami za pomocą poczty elektronicznej (mail) i/lub formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe, które zostaną podane w formularzu kontaktowym (obowiązkowe pola: sposób zwracania się per pan/pani, imię, nazwisko, mail), Państwa wiadomość oraz ewentualnie inne dobrowolnie podane informacje przesyłane są do nas tylko w przewidzianym celu, jakim jest udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytanie kontaktowe, w postaci zaszyfrowanych maili i tylko tak są zapisywane i przetwarzane.

  Na Państwa życzenie dane te, po zakończeniu korespondencji, zostaną przez nas usunięte. Dane nie są przekazywane osobom trzecim spoza koncernu. Nie dokonujemy również porównywania zgromadzonych w taki sposób danych z danymi, które być może są gromadzone przez inne podmioty naszej Grupy.

   

  6.   Portal dostawców

  Mają Państwo możliwość zarejestrowania się na naszym portalu dostawców (WebEDI-Portal). Portal WebEDI jest zainstalowaną na serwerze aplikacją internetową, w której zapisywane są dane procesu zakupów firmy Schürholz (zamówienia, plany dostaw, noty uznaniowe itd.).

  Po zalogowaniu się dane te mogą być drukowane lub pobierane i zapisywane w różnych formatach (PDF, XML).

  W celu zarejestrowania się na tym portalu trzeba podać następujące dane: nazwa firmy i forma prawna spółki, nazwisko i imię osoby kontaktowej włącznie z danymi kontaktowymi (numer telefonu, adres, adres mailowy).

  Rejestracja odbywa się za pomocą formularza i jest przez nas aktywowana. Transmisja danych jest zabezpieczona szyfrowaniem SSL.

  Po zarejestrowaniu się otrzymają Państwo maila z potwierdzeniem, który zostanie przesłany na podany przez Państwa adres mailowy.

  Innych danych nie gromadzimy. Gromadzone w taki sposób dane są zapisywane w naszej wewnętrznej bazie danych i przetwarzane wyłącznie w celu zabezpieczenia łańcucha dostaw pomiędzy przedsiębiorstwem Schürholz i jego dostawcami.

  Dane nie są przekazywane osobom trzecim. Nie dokonujemy również porównywania zgromadzonych w taki sposób danych z danymi, które być może są gromadzone przez inne podmioty naszej Grupy.

   

  7.    Wykorzystywanie plików cookie

  Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które podczas przeglądania przez użytkownika strony internetowej umożliwiają zapisywanie na jego urządzeniu końcowym specyficznych danych, które go dotyczą. Pliki cookie umożliwiają zwłaszcza określenie częstotliwości korzystania ze strony internetowej i liczbę osób, które to robią, analizowanie zachowania użytkowników podczas korzystania ze strony, ale również tworzenie przez nas oferty z uwzględnieniem preferencji klienta. Pliki cookie zapisywane są po zakończeniu sesji przeglądarki i mogą być ponownie wywołane przy ponownej wizycie na stronie.

  Rekordy danych nie zawierają żadnych informacji osobowych. Nie są one też kojarzone z ewentualnie udostępnionymi przez Państwa danymi osobowymi.

  Pliki cookie oszczędzają Państwu wielokrotne wpisywanie danych, ułatwiają przesyłanie specyficznych treści i są potrzebne do logowania się w strefie zamkniętej. Jeśli zechcą Państwo wyłączyć stosowanie plików cookie, mogą to Państwo uczynić w ustawieniach swojej przeglądarki. Szczegółowy sposób postępowania znajdą Państwo w instrukcji udostępnionej przez producenta Państwa przeglądarki. Chcielibyśmy jednak zwrócić Państwa uwagę na to, że dezaktywacja plików cookie może ewentualnie ograniczyć zakres funkcjonalny naszej oferty.

   

  8.    Zdjęcia

  "Publikowanie zdjęć w Internecie zasadniczo wymaga uzyskania zgody fotografowanych osób. Zgoda ta wyjątkowo nie jest wymagana w przypadkach określonych w § 23 ust. 1 w powiązaniu z ust. 2 ustawy o prawie autorskim, jeśli chodzi o

  • obrazy osób dotyczące historii najnowszej,

  • obrazy, na których osoby ukazane są tylko jako dodatek do krajobrazu lub innych miejsc,

  • obrazy zgromadzeń, pochodów i podobnych wydarzeń, w których uczestniczyły przedstawione osoby, lub

  • obrazy osób, które nie zostały sporządzone na zamówienie, jeśli ich rozpowszechnianie lub przedstawianie służy wyższym celom sztuki."

  (Źródło cytatu: Krajowy pełnomocnik kraju związkowego Nadrenia-Westfalia ds. ochrony danych i wolności informacji)

  Wskazówka: Jeśli zostali Państwo przedstawieni jako osoba na zdjęciu, które zostało przez nas opublikowane w ramach dokumentacji na naszej stronie internetowej zgodnie z wymienionym powyżej punktem 3 cytatu z ustawy, ale nie wyrażają Państwo zgody na publikację tego zdjęcia, proszę się do nas zgłosić lub przysłać nam maila na adres datenschutz@schuerholz-group.com lub datenschutz@via-consult.de.

   

  9.    Google Maps API

  Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy Google Maps API służące do wizualnego przedstawienia informacji geograficznych. Dzięki temu mają Państwo na przykład możliwość zapoznania się z trasą dojazdową do naszego przedsiębiorstwa. Mogą Państwo w tym celu skorzystać z interfejsu wyszukiwania, który jest wbudowany w stronie internetowej. Podczas korzystania z map Google gromadzone są przez Google również dane o wykorzystywaniu funkcji Google Maps przez osoby odwiedzające strony internetowe; dane te są następnie przetwarzane i wykorzystywane. Dokładniejsze informacje o przetwarzaniu danych przez Google mogą Państwo znaleźć w opublikowanych przez Google informacjach na temat polityki prywatności (https://policies.google.com/privacy?hl=de). Mogą tam Państwo także zmienić swoje ustawienia w centrum bezpieczeństwa, tak że mają Państwo możliwość zarządzania swoimi danymi i ich ochroną (https://support.google.com/accounts/answer/3024190).

  10. Wskazówka dotycząca linków zewnętrznych

  Ta strona internetowa zawiera powiązania ze stronami internetowymi osób trzecich ("linki zewnętrzne"). Odpowiedzialność za te strony ponosi każdy operator strony. Przy pierwszym połączeniu linków zewnętrznych dostawca usług internetowych sprawdza obce treści, czy ewentualnie nie naruszają one obowiązującego prawa. W tym momencie nie stwierdzono żadnych naruszeń prawa. Dostawca usług internetowych nie ma żadnego wpływu na obecny i przyszły kształt połączonych stron internetowych i publikowanych na nich treści. Podawanie linków zewnętrznych nie oznacza, że dostawca usług internetowych utożsamia się z treściami kryjącymi się za odsyłaczami lub linkami. Bez pozyskania konkretnych informacji wskazujących na naruszenie prawa dostawca usług internetowych nie jest w stanie stale kontrolować linków zewnętrznych. W przypadku powzięcia wiadomości o naruszeniu prawa tego rodzaju linki zewnętrzne są jednak niezwłocznie usuwane.

  11. Treści prezentowane przez nas online w mediach społecznościowych

  Prezentujemy w trybie online materiały w mediach społecznościowych w celu komunikowania się tam z aktywnymi zainteresowanymi i użytkownikami oraz w celu przekazywania im informacji o nas. Dane użytkowników mogą być przetwarzane przez dostawców usług poza obszarem Unii Europejskiej. W związku z tym użytkownicy mogą być narażeni na ryzyko wynikające np. z faktu, że trudno im będzie wyegzekwować przysługujące im prawa. Z reguły dane użytkowników przetwarzane są przez dostawcę usług do celów związanych z badaniem rynku i do celów reklamowych. W ten sposób można np. wykorzystywać zainteresowania użytkowników, które są identyfikowane na podstawie ich zachowania w Internecie, żeby później np. włączać na platformach społecznościowych oraz poza nimi ogłoszenia reklamowe, które mogłyby być zgodne z zainteresowaniami użytkowników. W tym celu na komputerach użytkowników zapisywane są najczęściej pliki cookie. Poza tym, w profilach użytkowania strony mogą być zapisywane dane niezależnie od wykorzystywanych urządzeń (zwłaszcza, jeżeli użytkownicy są członkami tych platform i są na nich zalogowani). W dalszej części przekazujemy Państwu informację o realizowanym przez nas przetwarzaniu Państwa danych osobowych w ramach treści udostępnianych przez nas w trybie online. W swoim wyroku z dnia 5 czerwca 2018 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości potwierdził wspólną odpowiedzialność dostawcy usług i operatora strony internetowej. Odwiedzane przez Państwa strony mediów społecznościowych oferują Państwu możliwość reagowania na publikowane przez nas treści, komentowania ich, samodzielnego tworzenia postów użytkownika i przesyłania nam prywatnych wiadomości z osobistymi prośbami. Dane, które Państwo w związku z tym podają i ewentualnie nam udostępniają (np. nazwa użytkownika, zdjęcia, ewentualnie zainteresowania, dane kontaktowe) są przez nas wykorzystywane wyłącznie w celu komunikowania się z klientami i osobami zainteresowanymi. Jesteśmy zainteresowani tym, żeby oferować Państwu platformę, na której będziemy przedstawiać Państwu aktualne informacje i za ich pomocą będą Państwo mogli kierować do nas prośby, a my ze swojej strony będzie się starali prośby te jak najszybciej spełniać. Za pomocą naszej strony internetowej nie przetwarzamy żadnych innych danych, za wyjątkiem tych, które wynikają z podstawowych funkcji. Proszę jednak pamiętać o tym, że dostawca usług może stosować narzędzia typu tracking tools oraz pliki cookie, niezależnie od wykorzystywania tej strony przez nas. Odnośnie do szczegółowego przedstawienia kwestii związanych z przetwarzaniem danych i możliwości składania sprzeciwu (opt-out) odsyłamy do podanych poniżej linków dostawców usług. Również w przypadku próśb o informacje i dochodzenia roszczeń z tytułu praw użytkownika zwracamy uwagę na to, że najefektywniejsze będzie zwracanie się z tymi sprawami bezpośrednio do dostawców usług. Tylko oni mają zawsze dostęp do danych użytkowników i mogą bezpośrednio podejmować odpowiednie działania oraz udzielać informacji. Jeśli mimo to będą Państwo potrzebować pomocy, wtedy mogą się Państwo zwrócić do nas.

  Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) – Polityka prywatności: www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: www.facebook.com/settings und www.youronlinechoices.com

  Google/ YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Podmiotem odpowiedzialnym jest Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia) – Polityka prywatności: policies.google.com/privacy, Opt-Out: adssettings.google.com/authenticated

  Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, oświadczenie o ochronie danych w USA

  LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlandia) – Polityka prywatności www.linkedin.com/legal/privacy-policy , Opt-Out: www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

   Xing (Xing (XING Work SE, Dammtorstraße 30 , 20354 Hamburg, Niemcy) – : oświadczenie o ochronie danych

  Privacy at XING

   

  Karriere Südwestfalen ( ontavio GmbH, Wigeystraße 12a, 57368 Lennestadt ) oświadczenie o ochronie danych www.karriere-suedwestfalen.de/datenschutz

   

   12.  Podstawa prawna przetwarzania danych

  Jeśli zwracamy się o wyrażenie zgody na określone procesy przetwarzania danych, czynimy to w oparciu o art. 6 I lit. a RODO. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, np. umowy o dostawę towarów lub do wykonania czynności poprzedzających zawarcie umowy, np. obsługa zapytania ofertowego, wtedy podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 I lit. b RODO. W przypadku, kiedy nasze przedsiębiorstwo podlega zobowiązaniu prawnemu, w związku z którym zachodzi konieczność przetwarzania danych osobowych, na przykład w celu wykonania obowiązków podatkowych, wówczas przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 I lit. c RODO. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się nie w oparciu o wyżej wymienione podstawy prawne, oznacza to, że przetwarzamy dane w uprawnionym interesie naszego przedsiębiorstwa (doskonalenie funkcjonowania naszej działalności biznesowej). Przez cały czas zwracamy uwagę na to, żeby nie kolidowało to z zasługującym na ochronę interesem osoby, której to dotyczy, który przeważa nad naszymi uprawnionymi interesami.

  13.   Okres przechowywania danych osobowych

  Okres przechowywania zgromadzonych danych osobowych wynika z obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawowych. Jeśli cel, w którym dane zostały zgromadzone, straci na aktualności, dane zostaną usunięte po upływie tego okresu. 

   

  14.   Prawo dostępu do zebranych danych i prawo do złożenia sprzeciwu, prawo do złożenia skargi oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, sprostowania i usunięcia danych

  W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji na temat zgromadzonych u nas Państwa danych oraz celu, w którym to uczyniliśmy. Mogą Państwo jednak w każdej chwili na piśmie cofnąć udzieloną przez siebie zgodę na gromadzenie lub wykorzystywanie Państwa danych osobowych. Oprócz możliwości wycofania zgody przysługuje Państwu także prawo do żądania skorygowania oraz ograniczania przetwarzania i zablokowania lub usunięcia swoich danych.

  W tym celu proszę się zwrócić do pełnomocnika ds. ochrony danych na adres datenschutz@via-consult.de (firma VIA Consult jest zewnętrznym pełnomocnikiem ds. ochrony danych Grupy Firm Schürholz i dlatego jest do Państwa dyspozycji we wszystkich kwestiach zawiązanych z prawem ochrony danych) lub datenschutz@schuerholz-group.com.

  Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego (dla Nadrenii-Westfalii: Krajowy pełnomocnik ds. ochrony danych i wolności informacji kraju związkowego Nadrenia-Westfalia w Düsseldorfie).

   

  14.  Bezpieczeństwo

  Stosujemy środki techniczne i organizacyjne, które mają za zadanie chronić udostępnione nam Państwa dane osobowe przed ich przypadkową lub umyślną manipulacją, utratą, zniszczeniem lub przed dostępem osób nieuprawnionych. Wykorzystywane przez nas zabezpieczenia są stale ulepszane i dostosowywane zgodnie z postępem technicznym w tym zakresie.