• Ochrona danych

 • Oświadczenie o ochronie danych osobowych

  Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczy obecności w Internecie firm Schürholz GmbH & Co. KG Stanztechnik, Schürholz GmbH & Co. KG Blechbearbeitung, Schürholz Polska i Schürholz Chiny (zwanych dalej Grupą Firm Schürholz). Ponieważ przywiązujemy wielką wagę do ochrony Państwa danych osobowych chcielibyśmy w tym miejscu poinformować Państwa o tym, jak funkcjonuje ochrona danych w naszym przedsiębiorstwie.

  Grupa Firm Schürholz traktuje ochronę Państwa danych osobowych bardzo poważnie. Chcielibyśmy, żeby dowiedzieli się Państwo, kiedy i które dane są przez nas gromadzone i w jaki sposób są one przez nas wykorzystywane. Jako przedsiębiorstwo sektora prywatnego podlegamy postanowieniom europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) względnie federalnej ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o mediach elektronicznych. Wdrożyliśmy środki techniczne oraz organizacyjne, które zapewniają przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych zarówno przez nas samych jak i przez usługodawców zewnętrznych.

  Zwracamy uwagę na to, że przesyłanie danych w Internecie (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) może powodować zagrożenie danych ze względu na istniejące luki w zabezpieczeniach. W związku z tym niemożliwe jest całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich.

  Nasze przedsiębiorstwo gromadzi i wykorzystuje Państwa dane osobowe wyłącznie w ramach postanowień prawa o ochronie danych osobowych Republiki Federalnej Niemiec. Poniżej przedstawiamy Państwu informację o rodzaju, zakresie i celach gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych. Informację tę mogą Państwa również w każdej chwili pobrać na naszej stronie internetowej.

  1.    Informacje ogólne

  Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych zgodnie z opisanymi poniżej zasadami. Naszą stronę internetową zasadniczo można odwiedzać bez potrzeby rejestrowania się.

  Podczas przeglądania naszej strony internetowej i każdego otwarcia (pobrania) pliku czynności te są zapamiętywane do celów statystycznych na naszym serwerze sieciowym lub u naszego dostawcy usług internetowych. Dane te gromadzone są w plikach dziennika („server logfiles“) i obejmują np. datę i godzinę dostępu, URL (format adresowania zasobów w Internecie) przekierowującej strony internetowej, pobierane pliki, ilość przesłanych danych, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny oraz Państwa adres IP). Dane te nie są danymi osobowymi. Dane osobowe, do których zaliczają się w szczególności: nazwisko, adres, numer telefonu lub adres mailowy, gromadzone są za zgodą osoby, której one dotyczą. Dane te są przetwarzane do celów statystycznych i wyłącznie anonimowo, a potem są usuwane. Nie są one przekazywane osobom trzecim. Nie mamy możliwości przypisywania tych danych do określonej osoby lub łączenia ich z innymi danymi. Dostawca usług internetowych zastrzega sobie jednak prawo do późniejszej weryfikacji danych dziennika serwera w przypadku, kiedy wystąpi konkretne podejrzenie o niezgodne z prawem wykorzystywanie danych.

  2.    Nazwisko i adres administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie danych

  Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, a także obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustaw o ochronie danych i innych przepisów o charakterze prawa ochrony danych jest Grupa Firm Schürholz wraz z jej spółkami córkami. Dane kontaktowe tych podmiotów znajdą Państwo w stopce redakcyjnej.

  3.    Nazwisko/nazwa pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych

  Wyznaczonym przez podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych jest:

  Podmiot zewnętrzny: VIA Consult GmbH & Co. KG - pan Kunde - Martinstraße 25 - 57462 Olpe

  Tel.: +49 (2761) 8375 – 0     E-Mail: datenschutz@via-consult.de lub datenschutz@schuerholz-group.com

  Każda osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zwrócić się bezpośrednio do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych we wszystkich kwestiach z tym związanych oraz z inicjatywami dotyczącymi ochrony danych.

  4.    Dane osobowe

  Dane osobowe są informacjami, które mogą zostać wykorzystane do pozyskania wiedzy na temat Państwa sytuacji osobistej lub rzeczowej (np. nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia lub adres mailowy). Informacje, których nie możemy skojarzyć z Państwa osobą (lub byłoby to możliwe tylko przy niewspółmiernym wysiłku), np. w związku z anonimizacją informacji, nie są danymi osobowymi.

  Dane osobowe, takie jak np. Państwa nazwisko, Państwa adres, numer telefonu lub adres mailowy gromadzone są tylko wtedy, jeśli zostaną one przekazane nam przez Państwa. Wszystkie dane osobowe gromadzimy wyłącznie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi o ochronie danych.

  5.    Dane osobowe w formularzu kontaktowym

  Na naszej stronie oferujemy Państwu możliwość skontaktowania się z nami za pomocą poczty elektronicznej (mail) i/lub formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe, które zostaną podane w formularzu kontaktowym (obowiązkowe pola: sposób tytułowania, imię, nazwisko, mail), Państwa wiadomość oraz ewentualnie inne dobrowolnie podane informacje przesyłane są do nas tylko w przewidzianym celu obsługi Państwa zapytania kontaktowego w postaci zaszyfrowanych maili i tylko tak są zapisywane i przetwarzane.

  Na Państwa życzenie dane te po zakończeniu korespondencji zostaną przez nas usunięte. Dane nie są przekazywane osobom trzecim spoza koncernu. Nie dokonujemy również porównywania zgromadzonych w taki sposób danych z danymi, które być może są gromadzone przez inne podmioty naszej Grupy.

  6.   Portal dostawców

  Mają Państwo możliwość zarejestrowania się na naszym portalu dostawców (WebEDI-Portal). Portal WebEDI jest opartą na pracy serwera aplikacją internetową, w której zapisywane są dane procesu zakupów firmy Schürholz (zamówienia, plany dostaw, noty uznaniowe itd.).

  Po zalogowaniu się dane te mogą być drukowane lub pobierane i zapisywane w różnych formatach (PDF, XML).

  W celu zarejestrowania się na tym portalu trzeba podać następujące dane: nazwa firmy i forma spółki, nazwisko i imię osoby kontaktowej włącznie z danymi kontaktowymi (numer telefonu, adres, adres mailowy).

  Rejestracja odbywa się za pomocą formularza i jest przez nas aktywowana. Transmisja danych jest zabezpieczona szyfrowaniem SSL.

  Po zarejestrowaniu się otrzymają Państwo maila z potwierdzeniem, który zostanie przesłany na podany przez Państwa adres mailowy.

  Innych danych nie gromadzimy. Gromadzone w taki sposób dane są zapisywane w naszej wewnętrznej bazie danych i przetwarzane wyłącznie w celu zabezpieczenia łańcucha dostaw pomiędzy przedsiębiorstwem Schürholz i jego dostawcami.

  Dane nie są przekazywane osobom trzecim. Nie dokonujemy również porównywania zgromadzonych w taki sposób danych z danymi, które być może są gromadzone przez inne podmioty naszej Grupy.

  7.    Wykorzystywanie plików cookie

  Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które podczas przeglądania przez użytkownika strony internetowej umożliwiają zapisywanie na jego urządzeniu końcowym specyficznych danych, które go dotyczą. Pliki cookie umożliwiają zwłaszcza określanie częstotliwości korzystania ze strony internetowej i liczbę osób, które to robią, analizowanie zachowania użytkowników podczas korzystania ze strony, ale również i tworzenie przez nas oferty z uwzględnieniem preferencji klienta. Pliki cookie zapisywane są po zakończeniu sesji i mogą być ponownie wywołane przy ponownej wizycie na stronie.

  Rekordy danych nie zawierają żadnych informacji osobowych. Nie są one też kojarzone z ewentualnie udostępnionymi przez Państwa danymi osobowymi.

  Pliki cookie oszczędzają Państwu wielokrotne wpisywanie danych, ułatwiają przesyłanie specyficznych treści i są potrzebne do logowania w strefie zamkniętej. Jeśli zechcą Państwo wyłączyć stosowanie plików cookie, mogą to Państwo uczynić w ustawieniach swojej przeglądarki. Szczegółowy sposób postępowania znajdą Państwo w instrukcji udostępnionej przez producenta Państwa przeglądarki. Chcielibyśmy jednak zwrócić Państwa uwagę na to, że dezaktywacja plików cookie może ewentualnie ograniczyć zakres funkcjonalny naszej oferty.

  8.    Zdjęcia

  "Publikowanie zdjęć w Internecie zasadniczo wymaga uzyskania zgody fotografowanych osób. Zgoda ta wyjątkowo nie jest wymagana w przypadkach określonych w § 23 ust. 1 w powiązaniu z ust. 2 ustawy o prawie autorskim, jeśli chodzi o

  obrazy osób dotyczące historii najnowszej,

  obrazy, na których osoby ukazane są tylko jako dodatek do krajobrazu lub innych miejsc,

  obrazy zgromadzeń, pochodów i podobnych wydarzeń, w których uczestniczyły przedstawione osoby, lub

  obrazy osób, które nie zostały sporządzone na zamówienie, jeśli ich rozpowszechnienie lub przedstawianie służy wyższym celom sztuki."

  (Źródło cytatu: Krajowy pełnomocnik kraju związkowego Nadrenia-Westfalia ds. ochrony danych i wolności informacji)

  Wskazówka: Jeśli zostali Państwo przedstawieni jako osoba na zdjęciu, które zostało przez nas opublikowane w ramach dokumentacji na naszej stronie internetowej zgodnie z wymienionym powyżej punktem 3 cytatu z ustawy, ale nie wyrażają Państwo zgody na publikację tego zdjęcia, proszę się do nas zgłosić lub przysłać nam maila na adres datenschutz@schuerholz-group.com lub datenschutz@via-consult.de.

  9.    Google Maps API

  Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy Google Maps API służące do wizualnego przedstawienia informacji geograficznych. Dzięki temu mają Państwo na przykład możliwość zapoznania się z trasą dojazdową do naszego przedsiębiorstwa. Mogą Państwo w tym celu skorzystać z interfejsu wyszukiwania, który jest wbudowany w stronie internetowej. Podczas korzystania z map Google gromadzone są przez Google również dane o wykorzystywaniu funkcji Google Maps przez osoby odwiedzające strony internetowe; dane te są następnie przetwarzane i wykorzystywane. Dokładniejsze informacje o przetwarzaniu danych przez Google mogą Państwo znaleźć w opublikowanych przez Google informacjach na temat polityki prywatności (https://policies.google.com/privacy?hl=de). Mogą tam Państwo także zmienić swoje ustawienia w centrum bezpieczeństwa, tak że mają Państwo możliwość zarządzania swoimi danymi i ich ochroną (https://support.google.com/accounts/answer/3024190).

  10. Wskazówka dotycząca linków zewnętrznych

  Ta strona internetowa zawiera powiązania ze stronami internetowymi osób trzecich ("linki zewnętrzne"). Odpowiedzialność za te strony ponosi każdy operator strony. Przy pierwszym połączeniu linków zewnętrznych oferent sprawdza obce treści, czy ewentualnie nie naruszają one obowiązującego prawa. W tym momencie nie stwierdzono żadnych naruszeń prawa. Oferent nie ma żadnego wpływu na obecny i przyszły kształt połączonych stron internetowych i publikowanych na nich treści. Podawanie linków zewnętrznych nie oznacza, że oferent utożsamia się z treściami kryjącymi się za odsyłaczami lub linkami. Bez pozyskania konkretnych informacji wskazujących na naruszenie prawa oferent nie jest w stanie stale kontrolować linki zewnętrzne. W przypadku powzięcia wiadomości o naruszeniu prawa tego rodzaju linki zewnętrzne są jednak niezwłocznie usuwane.

  11.  Podstawa prawna przetwarzania danych

  Jeśli zwracamy się o wyrażenie zgody dla określonych procesów przetwarzania danych, czynimy to w oparciu o art. 6 I lit. a RODO. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, np. umowy o dostawę towarów lub do wykonania czynności poprzedzających zawarcie umowy, np. obsługi zapytania ofertowego, wtedy podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 I lit. b RODO. W przypadku, kiedy nasze przedsiębiorstwo podlega zobowiązaniu prawnemu, w związku z którym zachodzi konieczność przetwarzania danych osobowych, na przykład w celu wykonania obowiązków podatkowych, wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. c RODO. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się nie w oparciu o wyżej wymienione podstawy prawne, oznacza to, że przetwarzamy dane w uprawnionym interesie naszego przedsiębiorstwa (doskonalenie funkcjonowania działalności handlowej). Przez cały czas zwracamy uwagę na to, żeby nie stał temu na przeszkodzie zasługujący na ochronę interes podmiotu, którego dane dotyczą, który będzie przeważał nad naszymi uprawnionymi interesami.

  12.   Okres przechowywania danych osobowych

  Okres przechowywania zgromadzonych danych osobowych wynika z obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawowych. Jeśli cel, w którym dane zostały zgromadzone, straci na aktualności, dane zostaną usunięte po upływie tego okresu. 

  13.   Prawo dostępu do zebranych danych i prawo do złożenia sprzeciwu, prawo do złożenia skargi i prawo do ograniczenia przetwarzania, sprostowania i usunięcia danych

  W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji na temat zgromadzonych u nas Państwa danych oraz celu, w którym to uczyniliśmy. Mogą Państwo jednak w każdej chwili na piśmie cofnąć udzieloną przez siebie zgodę na zapisanie lub wykorzystywanie Państwa danych osobowych. Obok możliwości wycofania zgody przysługuje Państwu także prawo do żądania skorygowania oraz ograniczania przetwarzania i zablokowania lub usunięcia swoich danych.

  Proszę się zwrócić w tym celu do pełnomocnika ds. ochrony danych na adres datenschutz@via-consult.de (firma VIA Consult jest zewnętrznym pełnomocnikiem ds. ochrony danych Grupy Firm Schürholz i dlatego jest do Państwa dyspozycji we wszystkich kwestiach zawiązanych z prawem ochrony danych) lub datenschutz@schuerholz-group.com.

  Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego (dla Nadrenii-Westfalii: Krajowy pełnomocnik ds. ochrony danych i wolności informacji kraju związkowego Nadrenia-Westfalia w Düsseldorfie).

  14.  Bezpieczeństwo

  Stosujemy środki techniczne i organizacyjne, które mają za zadanie chronić udostępnione nam Państwa dane osobowe przed przypadkową lub umyślną manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych. Wykorzystywane przez nas zabezpieczenia są stale ulepszane i dostosowywane zgodnie z postępem technicznym w tym zakresie.